Side Store Modular

Het kastenprogramma Side-Store Modular is modulair opgebouwd en de kasten zijn volledig schakelbaar. Op een 2,5 cm hoge plint voorzien van stelvoeten, kunnen naar eigen inzicht en wensen diverse kastelementen geplaatst worden tot elke vereiste lengte.

De rompen zijn verkrijgbaar in 2 breedtes en 3 hoogtes en kunnen open zijn (of tweezijdig), of voorzien worden van deuren of (hangmap-) laden. Doordat de deuren en laden vrij te plaatsen zijn binnen de rompen, kunnen de kasten in hoge mate aangepast worden aan individuele wensen. De kasten zijn rondom afgewerkt en dus ook vrij in de ruimte te plaatsen.

De Side-Store Office kasten kunnen uitstekend toegepast worden in combinatie met Arco’s Graphic Module bureauprogramma. Als vrijstaande kastcombinatie of als ondersteunende kast-unit (lage Side-Store Office kasten). De kasten kunnen optioneel voorzien worden van akoestische panelen.

Design: Willem van Ast

Afmetingen:
Verschillende opstellingen mogelijk.

site by de heren van